Basisleidraad voor Ongevallen en Onwelwordingen

Introductie

Baleivo is de nieuwe aanvullende Eerstehulp-cursus voor BHV-ers en EHBO-ers. Het staat voor: Basisleidraad voor Ongevallen en Onwelwordingen. De cursus is zeer praktijk gericht.

Veel BHV-ers zijn onzeker als zij in het echt in aanraking komen met een slachtoffer. Ze weten vaak niet waar ze moeten beginnen en zijn ze met name gericht op uitwendig letsel. Als het bovendien ogenschijnlijk wel mee valt, heeft de huidige BHV-er te weinig kennis en inzicht om een slachtoffer goed te helpen. Hierdoor bestaat de kans dat ze ernstig letsel niet tijdig inzi en.

Met Baleivo leert de cursist aan de hand van een basisleidraad om het slachtoffer vakkundig en snel te onderzoeken na een ongeval of onwelwording. De volgende 5 zaken staan hierbij centraal:

  • Wervelkolom
  • Ademhaling
  • Circulatie
  • Bewustzijn.
  • Overig letsel

Door deze aanpak is er niet alleen aandacht voor uitwendig letsel maar wordt ook het slachtoffer onderzocht op inwendige schade. Een andere belangrijk onderdeel is rekening houden met de psychologische toestand van het slachtoffer en eventuele omstanders. "Wat betekent het als een slachtoffer zegt dat het wel meevalt?" Er zijn veel letsels die niet pijnlijk zijn maar wel ernstig.Ook het snel bepalen van prioriteiten in geval van meerdere slachtoffers maakt deel uit van de cursus.

Cursisten ervaren de cursus als:

  • Duidelijk
  • Praktisch
  • Kennis verhogend
  • Een omslag in denken en hulpverlenen
  • Ze worden er zekerder door

Praktijkvoorbeelden

"Zutphen - 2008 - Auto ongeval
Na een ongeval stapt een man uit zijn auto, loopt een paar meters en draait zich vervolgens om. De man valt direct neer als gevolg van een dwarslaesie. Deze man is voor de rest van zijn leven verlamd! Het wrange is dat hij eerst nog liep en de dwarslaesie is ontstaan door de draai die hij maakte."

Had iemand hem de juiste zorg geboden door de basisleidraad te volgen, dan had de dwarslaesie voorkomen kunnen worden. Meer praktijkvoorbeelden

Cursusaanbod

Wij bieden u diverse cursussen aan waarbij de basisleidraad centraal staat. Aan de hand van de geleerde theorie wordt cursisten gevraagd praktijkvoorbeelden te onderzoeken volgens de nieuwe methode en worden bevindingen centraal besproken. Meer weten?